Netwerkbeweging Samen Buurten

Voor buurtbewoners, professionals en domeinoverstijgende organisaties ÉN VOOR DE VERBINDING TUSSEN MENSEN EN STENEN

Samen Buurten is de netwerkbeweging waar wonen, werken en leven in Flevoland samen gaan komen. Op een unieke en inspirerende manier komen professionals en bewoners bijeen om te leren, te ontmoeten, oplossingen en vraagstukken te bespreken, maar vooral ook elkaar te inspireren op het gebied van het creëren én behouden van fijne buurten om in te wonen, werken en leven. Samen Buurten is dé netwerkbeweging die wordt gestuurd op basis van behoeften van bewoners.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!      Bekijk de agenda!      Bekijk de terugblikpagina!  Netwerkbeweging Samen Buurten

Flevoland, als een relatief jonge provincie, staat voor specifieke uitdagingen op het gebied van sociale cohesie en verbondenheid. Om deze uitdagingen aan te gaan, is het essentieel dat de oplossingen niet alleen vanuit de overheid of andere organisaties komen, maar dat de burgers zelf actief participeren en betrokken zijn bij co-creatie. De houdbaarheid van onze samenleving hangt af van de inzet en betrokkenheid van burgers, en zij spelen een cruciale rol in het vinden van duurzame oplossingen.

Burgerparticipatie en co-creatie zijn geen optionele extra's, maar vormen de kern van een gezonde en veerkrachtige samenleving. Het is tijd om de waarde van burgerinitiatieven te erkennen en hen een centrale rol te geven in het vormgeven van  beleid en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Burgers zijn de experts van hun eigen leefomgeving en hebben waardevolle kennis en ervaring die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorginfrastructuur, het bevorderen van sociale inclusie en het aanpakken van duurzaamheidskwesties.

Zilveren Kruis Zorgkantoor, Stichting Philadelphia Zorg, Doenersdreef Zorg, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Coöperatie Hesterhuizen, Triade Vitree, Acquire en ZorgSaamWonen slaan de handen ineen met het opzetten van de netwerkbeweging Samen Buurten. Met als uiteindelijke doel om een belangrijke stap vooruit te zetten, een beweging op gang te krijgen én om bruggen te slaan - tussen partijen en personen in welzijn, wonen en zorg - in de realisatie van samenlevingsopbouw én sociale en vitale buurten. Lees verder... 

Netwerkbeweging Samen Buurten

Samen Buurten wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Gemeente Almere
  • Provincie Flevoland
  • Zorgkantoor Zilveren Kruis

De beweging Samen Buurten is een initiatief van:

 

Zorgkantoor Zilveren Kruis
Stichting Philadelphia Zorg
Acquire
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland
´s Heeren Loo
ZorgSaamWonen
Doenersdreef Zorg
Coöperatie Hesterhuizen
Triade Vitree

 

De kennispartners van de beweging zijn: 

Samenkragt
Flever
VGN
Lectoraat Urban Innovation, Hogeschool Windesheim
VMCA
Kwintes
NLZVE
Gemeente Dronten
Verwey Jonker Instituut
De Schoor
Landelijk Kenniscentrum LVB
MEE
Ella Vogelaar Academie
Stichting Breinstorm Zuiderzeeland
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
Leger des Heils


WILT U OOK PARTNER WORDEN?

Partnerinformatie aanvragen? 

Updates

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Klik hier voor alle items

Terug naar boven