Netwerkbeweging Samen Buurten

Voor buurtbewoners, professionals en domeinoverstijgende organisaties ÉN VOOR DE VERBINDING TUSSEN MENSEN EN STENEN

Samen Buurten is de netwerkbeweging waar wonen, werken en leven in Flevoland samen gaan komen. Op een unieke en inspirerende manier komen professionals en bewoners bijeen om te leren, te ontmoeten, oplossingen en vraagstukken te bespreken, maar vooral ook elkaar te inspireren op het gebied van het creëren én behouden van fijne buurten om in te wonen, werken en leven.

Blijf op de hoogte van Samen Buurten!  

Samen Buurten. Voor jezelf, voor een ander en met elkaar

We leven langer, worden ouder, wonen langer zelfstandig thuis en hebben te maken met structurele uitdagingen zoals een personeelstekort in de zorg en een algemeen woningtekort, waardoor er een uitdagende woningbouwopave voor ons ligt. Door deze maatschappelijke uitdagingen is in de provincie Flevoland de ambitie ontstaan om binnen haar regio inclusieve, gezonde, slimme, bereikbare, sociale en vitale buurten te creëren. Dit vraagt om integrale en domeinoverstijgende samenwerking tussen bijvoorbeeld (zorg)professionals, community builders, bewoners(groepen), wijkteams en alle andere betrokkenen vanuit buurten en organisaties in Flevoland. 

Zilveren Kruis Zorgkantoor, Stichting Philadelphia Zorg, Doenersdreef Zorg, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Coöperatie Hesterhuizen, Triade Vitree, Acquire en ZorgSaamWonen slaan de handen ineen met het opzetten van de netwerkbeweging Samen Buurten. Met als uiteindelijke doel om een belangrijke stap vooruit te zetten, een beweging op gang te krijgen én om bruggen te slaan - tussen partijen en personen in welzijn, wonen en zorg - in de realisatie van sociale en vitale buurten. Lees verder... 

Start netwerkbeweging Samen Buurten: Het Verbindingsfestival 

Netwerkbeweging Samen Buurten door in 2023....

Het Verbindingsfestival Samen Buurten is de start geweest van de netwerkbeweging Samen Buurte. In 2023 gaan we door, met onder andere de verbindingen die zijn gelegd, de input die is geleverd, de ervaringen die zijn opgedaan en nog veel meer....

De gastheren van Samen Buurten zijn:

  • Provincie Flevoland
  • Zorgkantoor Zilveren Kruis
  • Gemeente Almere

De beweging Samen Buurten is een initiatief van:

 

ZorgSaamWonen
Stichting Philadelphia Zorg
Doenersdreef Zorg
Coöperatie Hesterhuizen
´s Heeren Loo
Acquire
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland
Zorgkantoor Zilveren Kruis
Triade Vitree

 

De kennispartners van de beweging zijn: 

Gemeente Dronten
VMCA
Verwey Jonker Instituut
NLZVE
Kwintes
Lectoraat Urban Innovation, Hogeschool Windesheim
Leger des Heils
VGN
De Schoor
Samenkragt
Landelijk Kenniscentrum LVB
Ella Vogelaar Academie
Stichting Breinstorm Zuiderzeeland
MEE


WILT U OOK PARTNER WORDEN?

Partnerinformatie aanvragen? 

Updates

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Terug naar boven