Landelijk Kenniscentrum LVB

We richten ons op iedereen die in contact staat met jeugdigen en volwassenen met een LVB.
Dat kan in de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg (Orthopedagogische Behandelcentra), de Gehandicaptenzorg of de jeugd- en volwassen-GGZ zijn, maar ook in de wijkteams, het onderwijs of de schuldhulpverlening.

Op verschillende manieren zetten we ons in om kennis over een LVB zo breed mogelijk te verspreiden. 

Dat doen we omdat we graag zien dat iedereen met een LVB gewoon kan meedoen in de samenleving. En dat benodigde ondersteuning, begeleiding of zorg zo goed mogelijk aansluit bij de persoon. Daar is kennis voor nodig én een goed netwerk waarin professionals uit de verschillende sectoren elkaar weten te vinden.

« Naar het overzicht

Terug naar boven