Verwey Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet sinds 1993 onderzoek naar de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

We hebben ruime ervaring met onderzoek naar een breed scala aan thema’s, zoals armoede, werk en inkomen, jeugd, participatie, polarisatie en verbinding, zorg, onderwijs, buurten, ondermijning, criminaliteit en veiligheid, seksueel en huiselijk geweld. Ons werk draagt bij aan de ontwikkeling van een vitale en veerkrachtige samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Met ons onderzoek geven we richting aan het beleid en uitvoering van onze opdrachtgevers. Onderzoeksresultaten worden actief en kosteloos beschikbaar gesteld aan de samenleving.

« Naar het overzicht

Terug naar boven